دریچه های گرد                               
                               
                                                                     
                                                                        دریچه های گرد                               
                               
                               
                                                                     
                                                                        دریچه های گرد                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های گرد                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های گرد                               
                               
                             
                                                                     
                                    دریچه های گرد                               
         
                               
                                                                     
                                    دریچه های گرد                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های گرد<                               
                               
                             
                                                                     
                                    دریچه های گرد                               
                                                                                             
                               
                                                                     
                                    دریچه های گرد                               
                               
                               
                                                                     
                                    دریچه های گرد                               
                               
                             
                                                                     
                                                                                             
یکی دیگر از محصولات TANZIM HAVA  ( هوا تنظیمدریچه های گرد می باشد که در انواع مختلف :

دریچه سقفی گرد تخت آلومینیومی ،  دریچه سقفی گرد تخت آلومینیومی با دمپر پروانه ای ، دریچه سقفی گرد تخت پلاستیکی ، دریچه سقفی گرد برجسته آلومینیومی ،دریچه سقفی گرد برجسته آلومینیومی با دمپر پروانه ای ، دریچه گرد جت نازل آلومینیومی ، دریچه گرد جت نازل آلومینیومی با دمپر پروانه ای ، دریچه سونایی پلاستیکی ، دریچه گرد مشبک  ، دریچه گرد مشبک پلاستیکی ، دریچه گرد خطی پلاستیکی


دریچه سقفی گرد تخت آلومینیومی ،  دریچه سقفی گرد تخت آلومینیومی با دمپر پروانه ای ، دریچه سقفی گرد تخت پلاستیکی ، دریچه سقفی گرد برجسته آلومینیومی ،دریچه سقفی گرد برجسته آلومینیومی با دمپر پروانه ای ، دریچه گرد جت نازل آلومینیومی ، دریچه گرد جت نازل آلومینیومی با دمپر پروانه ای ، دریچه سونایی پلاستیکی ، دریچه گرد مشبک  ، دریچه گرد مشبک پلاستیکی ، دریچه گرد خطی پلاستیکی

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 دی 1390    | توسط: --- ---    |    | نظرات()