یکی دیگر از محصولات TANZIM HAVA  ( هوا تنظیم)  دریچه های توزیع و انتقال هوا می باشد که در انواع مختلف :

دریچه دیواری 2 طرفه ، دیواری 2 طرفه با دمپر جدید ، دیواری 2 طرفه با دمپر موازی ، دریچه دیواری با دمپر جدا شونده ،دریچه مشبک )سبد تخم مرغی)، دریچه مشبک با دمپر جدید ، دریچه مشبک با دمپر موازی ، دریچه مشبک 45 دو طرفه ، دریچه مشبک 45 سه طرفه ، دریچه مشبک 4 چهار طرفه ، مشبک با چشم های 2 سانتی ، دریچه برگشت پره Z، لوور پادری 2 قاب ، لوور پادری 1 قاب،دریچه دیواری چوبی، لوور پادری چوبیدریچه دیواری 2 طرفه ،  دیواری 2 طرفه با دمپر جدید ، دیواری 2 طرفه با دمپر موازی ، دریچه دیواری با دمپر جدا شونده ،دریچه مشبک )سبد تخم مرغی) ، دریچه مشبک با دمپر جدید، دریچه مشبک با دمپر موازی ،دریچه مشبک 45 دو طرفه ، دریچه مشبک 45 سه طرفه ، دریچه مشبک 4 چهار طرفه ،مشبک با چشم های 2 سانتی ، دریچه برگشت پره Z، لوور پادری 2 قاب ، لوور پادری 1 قاب ،دریچه دیواری چوبی، لوور پادری چوبی


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 دی 1390    | توسط: --- ---    |    | نظرات()